De mest aktuelle spørsmålene

 • Hva gjør jeg med brikken?

  AutoPASS-brikkene er regnet som elektronisk avfal og skal ikke kastes i vanlig søppel. Bruk godkjent returordning for EE-avfall.

   

 • Oversikt bomstasjon

  Bomstasjon for Sykkylvsbrua

  Bomstasjonen lå på østsiden av broen, på Aure siden, og var ferdig nedbetalt 31.01.18 kl 12:00

   

   

 • Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

  Sykkylvsbrua ble avsluttet 31.01.18, og det er ikke lenger mulig å tegne avtale.

  Dersom du ønsker AutoPASS avtale for kjøring andre steder i landet, så kan du tegne avtale på https://minside.autopass.no/ 

   

 • Hvordan får jeg tilbake depositumet og restbeløp?

   

  Sluttavregning for AutoPASS-avtaler blir gjort opp senest 3 mnd etter avslutning.

  Eventuelt innestående beløp på avtalene, samt brikkedepositum blir utbetalt til kundene automatisk. Det kontonummeret som det sist ble betalt i fra, blir benyttett ved utbetaling, dersom ikke annet nummer blir opplyst. Dette må i så fall gjøres skrifltig.

  AutoPASS-brikkene er regnet som elektronisk avfal og skal ikke kastes i vanlig søppel. Bruk godkjent returordning for EE-avfall.

Flere spørsmål