Arkiv

Bompengeinnkrevjinga på Sykkylvsbrua er avslutta

Kunngjøring avslutning Sykkylvsbrua (PDF)

 

Onsdag 31. januar 2018 kl. 12:00 vart innkrevjing av bompengar på Sykkylvsbrua avslutta. AutoPASS-brikker som er utleverte frå Sykkylvsbrua AS  slutta å virke etter 31. januar 2018.

Alle AutoPASS-brikker er kopla opp mot en hovudavtale hos eit bompengeselskap. Brikker med nummer som byrjar med L: 29 eller 95780029 er levert av Sykkylvsbrua AS. Desse brikkene vil ikkje fungere i andre bompengeanlegg etter 31. januar 2018.

Sluttavrekninga for AutoPASS-avtaler vert gjort opp seinast tre månader etter avslutning. Eventuelt inneståande beløp på avtalene, samt brikkedepositum vert utbetalt til kundane automatisk. Det kontonummeret som det sist vart betalt inn frå vert nytta ved utbetalinga,  dersom ikkje anna nummer vert opplyst. Dette må i så fall gjerast skriftleg.

AutoPASS-brikkene reknar ein  som elektronisk avfall og skal ikkje kastast i vanleg søppel. Bruk godkjent returordning for el-avfall.

 

Kva betyr dette for deg?
1. Du har AutoPASS-brikke frå Sykkylvsbrua AS og ynskjer å fortsette med å ha AutoPASS-brikke i bilen, sjølv om du ikkje treng den til Sykkylvsbrua lenger.

AutoPASS-brikker som er leverte av Sykkylvsbrua AS (L: 29 eller 95780029) fungerer ikkje etter 31. januar 2018.

For å sikre kontinuitet for AutoPASS-kunder, vil kundar med hovudavtale frå Sykkylvsbrua AS automatisk bli overført til Vegamot AS som er det Regionale bompengeselskapet i Møre og Romsdal og Trøndelag. Du vil automatisk få tilsendt ny brikke som kan nyttast frå 1. februar 2018.  Brikka blir tilsendt i løpet av januar 2018, men skal ikkje monterast før 1.februar 2018. Brikka vil vere gyldig i alle AutoPASS- og EasyGO-anlegg, og vil gi fordeler som mellom anna rabatt hos dei fleste bomanlegg i Noreg og Skandinavia, og samla faktura for alle bompasseringar. Dersom du ikkje ønsker AutoPASS- avtale med Vegamot AS kan denne seiast opp ved å kontakte Vegamot AS via telefon 73 82 48 80 eller via kontaktskjema på www.vegamot.no

Det er obligatorisk med brikke for tunge køyretøy i Norge. Det vil seie at AutoPASS-brikke skal til ei  kvar tid vere montert i køyretøyet. De som har køyretøy som er 3501 kg eller tyngre skal ikkje fjerne brikka frå Sykkylvsbrua før montering av ny brikke frå Vegamot AS 1.februar 2018.

2. Du har AutoPASS-brikke frå Sykkylvsbrua AS og har inngått tilleggsavtaler med andre bompengeselskap.

AutoPASS-brikker som er levert av Sykkylvsbrua AS (L: 29 eller 95780029) fungerer ikkje etter 31. januar 2018.

Alle tilleggsavtaler med andre anlegg blir sagt opp. Dersom du ønsker å oppretthalde tilleggsavtalen, må du kontakte bompengeselskapet og oppgje det nye brikkenummeret frå Vegamot AS.
Dersom du ikkje ønsker AutoPASS- avtale med Vegamot AS kan denne seiast opp ved å kontakte Vegamot AS via telefon 73 82 48 80 eller via kontaktskjema på www.vegamot.no

3. Du har AutoPASS-brikke og hovudavtale med eit anna selskap og har inngått tilleggsavtale med Sykkylvsbrua AS (brikka byrjar ikkje med L:29 eller 95780029)

Du trenger ikkje gjere noko og kan bruke brikka som vanleg.  Kundetilhøvet med Sykkylvsbrua AS vert avslutta automatisk.

 

Bompengeinnkrevjinga på Sykkylvsbrua vert avslutta

Kunngjøring avslutning Sykkylvsbrua (PDF)

 

Onsdag 31. januar 2018 kl. 12:00 vert innkrevjing av bompengar på Sykkylvsbrua avslutta. AutoPASS-brikker som er utleverte frå Sykkylvsbrua AS vil slutte å virke etter 31. januar 2018.

Alle AutoPASS-brikker er kopla opp mot en hovudavtale hos eit bompengeselskap. Brikker med nummer som byrjar med L: 29 eller 95780029 er levert av Sykkylvsbrua AS. Desse brikkene vil ikkje fungere i andre bompengeanlegg etter 31. januar 2018.

Kva betyr dette for deg?

 

1. Du har AutoPASS-brikke frå Sykkylvsbrua AS og ynskjer å fortsette med å ha AutoPASS-brikke i bilen, sjølv om du ikkje treng den til Sykkylvsbrua lenger.

AutoPASS-brikker som er leverte av Sykkylvsbrua AS (L: 29 eller 95780029) fungerer ikkje etter 31. januar 2018.

For å sikre kontinuitet for AutoPASS-kunder, vil kundar med hovudavtale frå Sykkylvsbrua AS automatisk bli overført til Vegamot AS som er det Regionale bompengeselskapet i Møre og Romsdal og Trøndelag. Du vil automatisk få tilsendt ny brikke som kan nyttast frå 1. februar 2018.  Brikka blir tilsendt i løpet av januar 2018, men skal ikkje monterast før 1.februar 2018. Brikka vil vere gyldig i alle AutoPASS- og EasyGO-anlegg, og vil gi fordeler som mellom anna rabatt hos dei fleste bomanlegg i Noreg og Skandinavia, og samla faktura for alle bompasseringar. Dersom du ikkje ønsker AutoPASS- avtale med Vegamot AS kan denne seiast opp ved å kontakte Vegamot AS via telefon 73 82 48 80 eller via kontaktskjema på www.vegamot.no

Det er obligatorisk med brikke for tunge køyretøy i Norge. Det vil seie at AutoPASS-brikke skal til ei  kvar tid vere montert i køyretøyet. De som har køyretøy som er 3501 kg eller tyngre skal ikkje fjerne brikka frå Sykkylvsbrua før montering av ny brikke frå Vegamot AS 1.februar 2018.

2. Du har AutoPASS-brikke frå Sykkylvsbrua AS og har inngått tilleggsavtaler med andre bompengeselskap.

AutoPASS-brikker som er levert av Sykkylvsbrua AS (L: 29 eller 95780029) fungerer ikkje etter 31. januar 2018.

Alle tilleggsavtaler med andre anlegg blir sagt opp. Dersom du ønsker å oppretthalde tilleggsavtalen, må du kontakte bompengeselskapet og oppgje det nye brikkenummeret frå Vegamot AS.
Dersom du ikkje ønsker AutoPASS- avtale med Vegamot AS kan denne seiast opp ved å kontakte Vegamot AS via telefon 73 82 48 80 eller via kontaktskjema på www.vegamot.no

3. Du har AutoPASS-brikke og hovudavtale med eit anna selskap og har inngått tilleggsavtale med Sykkylvsbrua AS (brikka byrjar ikkje med L:29 eller 95780029)

Du trenger ikkje gjere noko og kan bruke brikka som vanleg.  Kundetilhøvet med Sykkylvsbrua AS vert avslutta automatisk.

 

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE

 Sluttavrekninga for AutoPASS-avtaler vert gjort opp seinast tre månader etter avslutning. Eventuelt inneståande beløp på avtalene, samt brikkedepositum vert utbetalt til kundane automatisk. Det kontonummeret som det sist vart betalt inn frå vert nytta ved utbetalinga,  dersom ikkje anna nummer vert opplyst. Dette må i så fall gjerast skriftleg.

AutoPASS-brikkene reknar ein  som elektronisk avfall og skal ikkje kastast i vanleg søppel. Bruk godkjent returordning for el-avfall.

Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2018

Fra 1.1.2018 trer en ny versjon av AutoPASS-avtalen i kraft. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler.     

Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved passering i bompengeanlegg.

De nye betingelsene inkluderer bl.a.:

  • AutoPASS-brikke kan brukes som betaling for ferjebillett.
  • Rabatt kan bortfalle (avtalen sperres) hvis kunden ikke oppfyller sin del av avtalen.
  • Kunden får ansvar «som avtalepart» for bompasseringer. Det betyr at kunden er ansvarlig for å betale passeringsavgift selv om brikken ikke blir avlest, og inntil skifte av kjøretøy er meldt ifra til bompengeselskapet.
  • Mer detaljert bestemmelse om bompengeselskapets behandling av personopplysninger.
  • Avtalepartenes adgang til å si opp avtalen.

Sjekk AutoPASS-avtalen din ved å logge deg inn på Min side.

Vedlegg:  nye betingelser som gjelder f.o.m.1.1.2018

Endring i tjenester hos Servicestasjonen fra 01.03.15

Fra 01.03.15 vil servicestasjonen i Sykkylven ikke lenger kunne ta i mot betaling for passeringer foretatt uten avtale.

Derimot kan du tegne avtale og få utlevert brikke som tidligere.

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux